Zapraszamy do skorzystania z możliwości wypożyczenia urządzania. Umożliwia to sprawdzanie jakości urządzania jak i upewnianiu się co do decyzji dotyczącej właściwego wyboru.

Udostępniane są tylko modele w danej chwili dostępne. Prosimy o kontakt telefoniczny, celem otrzymania informacji o dostępności danego modelu do wypożyczenia.

1. urządzenie wysyłane jest na koszt klienta

2. wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 1000 zł

3. zwrot kaucji następuje po otrzymaniu urządzania przez producenta, pomniejszonej o opłaty i koszt wysłania przesyłki kurierskiej

4. pierwszy dzień jest GRATIS

5. każdy kolejny dzień to 30 zł

Przykładowo, klient wpłaca zaliczkę 1000 zł, następuje wysyłka paczki kurierem w poniedziałek, która dochodzi do miejsca przeznaczenia we wtorek. Dniami darmowymi są wtorek i środa. Jeżeli klient decyduje się na wysłanie przesyłki (ponosząc koszt) w piątek popołudniem, producent otrzymuje zwrócone urządzenie w poniedziałek. W tym momencie następuje zwrot wpłaconej zaliczki, pomniejszonej o opłaty (koszt wysłania urządzenia kurierem – czwartek i piątek, 2 dni używania eMono-Cykla). Istnieje oczywiście możliwość osobnego rozliczenia, wpłacając wymienione opłaty osobną płatnością, wtedy zaliczka zwracana jest w całości.

Wszystkie wysyłane urządzenia są sprawne - sprawdzane przed wysłaniem. Liczymy się z możliwością porysowania i poobijania urządzania i jest to przewidziane. Za takie drobne uszkodzenia nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Jeżeli natomiast urządzenie zostanie dostarczone poważnie uszkodzone lub zniszczone, wtedy należy się liczyć z kosztami naprawy, które zostaną potrącone z kaucji. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie, wszystkie wątpliwości proszę zgłaszać telefonicznie.