Jak każdy sprzęt rekreacyjny, także eMono-Cykl należy przygotować na zakończenia sezonu. Urządzenie należy przechowywać w odpowiednich warunkach – zdala od wilgoci oraz w temperaturze dodatniej – ma to znaczący wpływ na żywotność baterii. Zgodnie z zaleceniami producenta, należy co jakiś czas (przynajmniej raz w miesiącu) doładowywać baterię, poprzez podłączenie jej do ładowarki. Cykl ten, powtarzamy przez cały okres czasu, kiedy nie korzystamy z urządzanie.